System MB-70 charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zast. specjalnych przekładek termicznych i uszczelek.

System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 mm do 57 mm w skrzydłach okien oraz od 12 mm do 48 mm – w oknach stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje możliwość stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb.

W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne w kształcie omegi o szerokości 34 (okna) i 24 mm (drzwi) z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Oferowany kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników zapewniając tym samym właściwą izolację termiczną w każdych warunkach atmosferycznych. Przekładki termiczne stosowane w oknach posiadają dodatkowo uszczelnienie na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę pomiędzy kształtownikami aluminiowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi na trzy części.
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną. MB-70 jest pierwszym systemem, w którym do wykonania uszczelki centralnej wykorzystano ten rodzaj materiału.

Powierzchnia profili aluminiowych okien może być wykończona technikami lakierowania proszkowego lub anodowania.